Izvješće o primljenim donacijama fizičkih i pravnih osoba Hrvatskoj građanskoj stranci za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2011.

Za download kliknite na link.