IZVJEŠĆE O PRIMLJENIM DONACIJAMA od 01.01 do 30.06.2013