Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovan