Izvješće o primljenim donacijama za financiranje redovne političke aktivnosti od 1. siječnja 2022. do 30. lipnja 2022. godine:

Read more

Sastavni dijelovi godišnjeg financijskog izvještaja političke stranke Željko Kerum – Hrvatske građanske stranke za razdoblje od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine dostupni su na sljedećim poveznicama:

Read more

Izvješće o primljenim donacijama za financiranje redovne političke aktivnosti od 1. siječnja 2021. do 30. lipnja 2021. godine.

Read more

 Sastavni dijelovi godišnjeg financijskog izvještaja političke stranke Željko Kerum – Hrvatske građanske stranke za razdoblje od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine dostupni su na sljedećim poveznicama:

Read more

Polugodišnje izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. godine:

Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja u razdoblju od 1. siječnja 2020. do 30. lipnja 2020. godine.  Read more

Godišnji financijski izvještaj Željko Kerum – Hrvatske građanske stranke za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine.

Read more


Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja u razdoblju od 1. siječnja 2019. do 30. lipnja 2019. godine.

Read more

Godišnji financijski izvještaj Željko Kerum – Hrvatske građanske stranke za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine.

Read more

Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja u razdoblju od 1. srpnja 2018. do 31. prosinca 2018. godine: