Izvješće o primljenim donacijama za financiranje redovne političke aktivnosti od 1. siječnja 2022. do 30. lipnja 2022. godine:

Read more

Polugodišnje izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. godine: