HGS je jedinstvena stranka ustrojena prema kriterijima teritorijalne razine i funkcionalnosti.
Svaki ustrojstveni oblik djeluje kao dio cjelovitog HGS-a i na svome području samostalno provodi politiku Stranke izraženu u Statutu, Programu i odlukama tijela viših razina organizacije te za svoje djelovanje snosi političku odgovornost prema višim ustrojstvenim oblicima.

Svi stranački dužnosnici viših razina; članovi Predsjedništva, Glavnog odbora, saborski zastupnici, članovi Vlade RH, čelnici u predstavničkoj i izvršnoj vlasti na razini općina, gradova i županija, (predsjednici predstavničkih tijela i izvršnih tijela, a ako nema predsjednika, onda njihovi zamjenici) obvezno su, po položaju, članovi tijela ustrojstvenih oblika nižih razina, prema mjestu svojega prebivališta.

Ustrojstveni oblici HGS-a jesu:
– povjerenik ili povjerenstvo
– ogranak
– općinska organizacija ili gradska organizacija
– regionalna, županijska organizacija te gradska organizacija Grada Zagreba