Izbori za gradske kotareve i mjesne odbore

0

18.04.2010. godine u gradu Splitu održavaju se izbori za gradske kotareve i mjesne odbore. U gradu Splitu ima 7 mjesnih odbora i 27 gradskih kotareva. Mnogi građani ove izbore smatraju manje važnima, međutim oni su jako bitni. Kotarska vijeća i vijeća mjesnih odbora izravno surađuju sa gradskim vlastima i gradonačelnikom te predstavljaju glavni komunikacijski kanal kojim se prezentiraju problemi koji postoje na njihovom području te u suradnji s Gradom traže načini kako ih efikasnije realizirati.

Hrvatska građanska stranka, kao vladajuća stranka u gradu Splitu, sudjeluje na ovim izborima sa svojim kandidacijskim listama. U 3 gradska kotara i 4 mjesna odbora HGS se kandidirao samostalno, dok u 19 gradskih kotareva i jednom mjesnom odboru na izbore smo se kandidirali u suradnji sa HČSP-om. Isto tako podržavamo Nezavisnu listu Klementa Bakote u GK Visoka, Nezavisnu listu Ivice Grubišića u GK Sirobuja, Nezavisnu listu Petra Mihanovića u GK Šine te Nezavisnu listu Tomislava Andrijolića u MO Slatine.

Za kandidaturu na ovim izborima odlučili smo se kako bi što bolje uspostavili komunikaciju između Grada i gradskih kotareva i mjesnih odbora te da što učinkovitije rješavamo potrebe i probleme koji postoje u pojedinim GK i MO. Vrijeme je da rezultat te suradnje postane znatno bolji u odnosu na rezultate koji su se postizali u proteklim razdobljima.
Ovim putem pozivamo sve građanke i građane grada Splita da obave svoju građansku dužnost te da 18.04.2010. godine izađu na izbore za kotareve i mjesne odbore te da svoj glas daju kandidatima Hrvatske građanske stranke te nezavisnim listama koje HGS podržava.glasacki_listic_kerum

Vaš komentar

Napišite što mislite o ovoj temi...