Završni račun i financijsko izvješće HGS-a za 2010. godinu

0

Sukladno članku 19.Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata, Hrvatska građanska stranka objavljuje Završni račun i financijsko izvješće za 2010. godinu.

(preuzimanje klikom na link)

Vaš komentar

Napišite što mislite o ovoj temi...