Izvješće o primljenim donacijama fizičkih i pravnih osoba Hrvatskoj građanskoj stranci za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2011.

Za download kliknite na link.