Sastavni dijelovi godišnjeg financijskog izvještaja političke stranke Željko Kerum – Hrvatske građanske stranke za razdoblje od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine dostupni su na sljedećim poveznicama:

Read more

Godišnji financijski izvještaj Željko Kerum – Hrvatske građanske stranke za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine.

Read more