Saldo fonda HGS 2011
Obrazac BIL-NPF 2011
Obrazac PR-RAS-NPF 2011
Obrasci PR-RAS-NPF i BIL 2011 (referentna stranica)
Bilješke 2011 (list 1)
Bilješke 2011 (list 2)
Bilješke 2011 (list 3)
Financijski plan za 2011.
Program rada za 2011.

Izvješće o primljenim donacijama fizičkih i pravnih osoba Hrvatskoj građanskoj stranci za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2011.

Za download kliknite na link.

Izvješće o troškovima (rashodima) izborne promidžbe u razdoblju od 17. studenoga 2011. do 04. prosinca 2011. za X. izbornu jedinicu:
Stranica 1
Stranica 2
Stranica 3
Stranica 4

Izvješće o troškovima (rashodima) izborne promidžbe u razdoblju od 17. studenoga 2011. do 04. prosinca 2011. za IX. izbornu jedinicu

Izvješće o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe u razdoblju od 17. studenoga 2011. do 04. prosinca 2011.

Preuzimanje izvješća u .pdf formatu klikom na link.

> Izvješće o troškovima (rashodima) izborne promidžbe za IX. izbornu jedinicu

> Izvješće o troškovima (rashodima) izborne promidžbe za X. izbornu jedinicu

Preuzimanje izvješća u .pdf formatu klikom na link.

Izvješće o primljenim donacijama fizičkih i pravnih osoba Hrvatskoj građanskoj stranci za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2011.

Za download kliknite na link.

Sukladno članku 19.Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata, Hrvatska građanska stranka objavljuje Završni račun i financijsko izvješće za 2010. godinu.

(preuzimanje klikom na link)

Sukladno članku 19.Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata, Hrvatska građanska stranka objavljuje Završni račun i financijsko izvješće za 2009.godinu.

(preuzimanje klikom na link)