Sjedište: Obala Hrvatskog narodnog preporoda 5, 21000 SPLIT

E-mail: hgs@hgs.com.hr

Telefon: 021/381-023

Faks: 021/381-023

Headquarters: Obala Hrvatskog narodnog preporoda 5, 21000 SPLIT

E-mail: hgs@hgs.com.hr

Telephone: +385 21 381 023

Fax: +385 21 381 023